Лидерска академия „Успяваме в България“ , Съвет на жените в бизнеса

Лидерска академия „Успяваме в България“ е едно истинско предизвикателство за личността, различно от всичко, което бях виждала до момента. Обучението е насочено изцяло към нас самите – нашите емоции, нашите силни страни и амбиции.

Какво всъщност е емоционалната интелигентност? Говорим преди всичко за способността ни да се справяме ефективно с взаимодействията с другите и себе си, да се свързваме с емоциите си, да ги управляваме, да се самомотивираме.

Активностите  в нашата група бяха прекрасни и целяха освен да забавляват участниците, да им предоставят инструменти, които да им помогнат да разсъждават и разбират по-добре себе си, начина, по който реагират в различна обстановка, как да определят посоката на личното си и професионално израстване. Това е учене за истинския живот. Това е личното пътешествие на всеки един, предопределено от собствените му решения, мотивация и усъвършенстване.

Интелигентността съдържа в себе си много повече от коефициент на интелигентност, а успехът зависи от всичко това. Говорим за личен успех в това да създаваме по-добри отношения с другите, да живеем в баланс и хармония, да се чувстваме способни, свободни, щастливи и изпълнени. Това е истинско приключение!

Екипът на “My Party” благодари за уникалната възможност.