Онлайн конкурс „Великден в нас“

Информация за събитието

01..04.2021, 10:00 онлайн на Интеренет Телевизия "Аз мога, аз знам" www.azmogaazznam.com

ИТВ „Аз мога, аз знам“, Агенция за събития „My party” и Академия „Супер Старс“

организират онлайн конкурс „Великден в нас

Конкурсът ще се състои при промяна на епидемичната обстановка в страната

Тази инициатива има за цел да номинира Великденски тържества, организирани в детски градини, занимални, училища, езикови школи, читалища, театрални школи, академии и др., които  разкриват огромния творчески потенциал и енергия на българските учители и деца от страната и извън пределите на Родината. Най-добрите тържества ще бъдат качени на сайта на ИТВ “Аз мога, аз знам“, azmogazazznam.com, а техните автори-учителите, ще бъдат наградени.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ НА МАЛКИ, ГОЛЕМИ И МАЛКО ПО-ГОЛЕМИ ДЕЦА,

Снимайте Великденските тържества  на децата в детските градини и учениците от първи до четвърти клас и ги изпратете до 15 май 2021 г. на email:  azmogaazznam@abv.bg

Регламент на конкурса

1. Общи условия

1.1. Настоящият регламент за конкурса определя процедурата за организиране и провеждане на конкурса, критерии за подбор на видео материала, състава на участниците, процедурата за награждаване на победители.

1.2. Конкурсът се организира от ИТВ „Аз мога, аз знам“ и партньори

2. Цели за Конкурса

2.1. Идентифициране на талантливи деца и подпомагането им в процеса на творческото им развитие.

2.2. Формиране на интерес към театъра и изкуството.

3. Участници на Конкурса

3.1. Поканени са да участват детски градини, занимални, училища, езикови школи, читалища, театрални школи, академии и др. от различни градове на България и от други страни.

3.2. Участниците се оценяват в две категории – детски градини /участници до 7г./ и начални училища /участници до 10г./

4. Изисквания към видео материала

4.1. Всеки участник може да представи не повече от едно видео на конкурса.

4.2. Материалите трябва да отговарят на следните качества и формати: Full HD video 1920×1080, 50i, 25 fps, (MOV, mpg, mpeg, mxf, mp4) audio 48khz При заснемане с телефон, той трябва да е в хоризонтална позиция.

4.3. Материалите могат да се изпратят чрез WeTransfer или друга платформа. Ще се радваме да видим празника заснет по оригинални сценарии на преподаватели, пресъздаване на местни обичаи и талантливи детски изпълнения! 

4.4. Да се постави заглавие на видеото и кратко описание на сюжета.

4.5. Най-добрите видеа ще бъдат отличени  в специална празнична програма на ИТВ “Аз мога, аз знам“.

4.6. Материалите трябва да бъде изпратена на имейл: azmogaazznam@abv.bg най-късно до 15.05.2021 г.

5. Процедура и график за конкурса

5.1. Творби за конкурса се приемат до 15 май 2021 г.

5.2. Участниците се оценяват от жури.

5.3. Участниците се оценяват в две категории – детски градини /участници до 7г./ и начални училища /участници до 10г./ Най-доброто видео става големия победител на конкурса. Победителите ще бъдат наградени с грамоти, а най-доброто видео ще бъде публикувано в сайта на ИТ „Аз мога, аз знам“.

5.4. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 24 май на сайта на ИТ „ Аз знам, аз мога“ www.azmogaazznam.com

5.5. Церемонията по награждаването ще се състои не по-късно от 10 работни дни след обявяването на резултатите от конкурса в ИТ „ Аз мога, аз знам“ в предвид епидемичната обстановка в страната.

5.6. Грамоти и награди се връчват на победителите не по-рано от установения ден на церемонията по награждаването.

6. Критерии за оценка

6.1. Съответствие на съдържанието на видеото с темата на конкурса.

6.2. Художествено оформление: техника и качество на видеото.

6.3. Оригиналност, изразителност, специален творчески стил.

7. Жури

7.1. Отличените видеа ще бъдат качени на сайта на ИТ“ Аз мога, аз знам“ www.azmogaazznam.com

7.2. Тяхното оценяване ще става от специално жури от специалисти, назначени от ИТ „Аз мога, аз знам“.

7.3. Информация за недопуснати за участие видеа и мотивите на журито не се предоставя.

7.4. Резултатите от журирането ще бъдат обявени в сайта www.azmogaazznam.com  и в социалните мрежи на ИТ „Аз мога, аз знам“, Агенция за събития “My party” и Академия „Супер старс“.

8. Всяко видео и творба трябва да има следната информация:

• Името на автора, точен адрес и телефон за връзка

• Прилагането на кратка творческа биография на участника е препоръчително.

9. Права на организаторите

9.1. Организаторите си запазват правото да използват предоставената от авторите информация при изготвянето на електронен каталог от конкурса. Организаторите имат право да репродуцират всяка творба, и да използват информация за автора само в сайта на ИТ „ Аз мога, аз знам“ www.azmogaazznam.com  и социалните мрежи на ИТ „Аз мога, аз знам“.

Очакваме ви!

Бъдете здрави!